Werkvormen

Trainingsacteurs: 'Spiegel van je eigen gedrag'

Het werken met trainingsacteurs levert naast veel hilariteit en plezier, veel inzicht op in het eigen gedrag en het effect daarvan op anderen. Trainingsacteurs kunnen ingezet worden in het 'klassieke' rollenspel, maar ook in illustratie- en regiescenes (regisseer je eigen werkelijkheid), in simulaties, competentie toetsing, teambuilding en coaching.  

Theaterwerkvormen: 'Spelen met de werkelijkheid'

Het theater is een uitermate geschikte plek voor het experiment en het verleggen van grenzen. Spelen met de huidige of een andere (toekomstige) werkelijkheid leidt tot nieuwe inzichten in kwaliteiten, beleving, ambities en (team)doelstellingen. Ik zet daarbij 'losse' theatersporttechnieken in om bijvoorbeeld op te warmen, maar ook het 'theater' van een organisatie kan worden nagespeeld.

Psychodrama: 'Innerlijke stemmen spreken met elkaar'

Het innerlijke van de mens is een wereld waar soms verschillende stemmen  strijden om voorrang. Stemmen die staan voor allerlei overtuigingen, gedachten en beelden. Zij vormen (vaak onbewust) de basis voor ons gedrag. Bij psychodrama als werkvorm kijken we naar dat innerlijke theater. Op deze wijze krijgen we een dieper inzicht in situaties, gebeurtenissen, beslissingen, gevoelens en ons eigen gedrag.   

Opstellingen: 'Ruimte voor systemen' 

Ruimte werkt bevrijdend en geeft overzicht. Bij een 'opstelling' nemen we letterlijk de ruimte voor een vraagstuk dat ons bezighoudt. We positioneren personen en factoren in de ruimte, om zo hun wezen en hun samenhang te leren kennen. Op deze wijze kan een 'systeem' worden onderzocht  en vervolgens worden veranderd.