Teams

Mensen werken succesvol samen als ze een positieve verbinding kunnen maken met een gezamenlijke richting. Die verbinding is krachtig en wordt nog krachtiger als zij voor ieder teamlid iets wezenlijks betekent. Erkenning en herkenning van elkaars kwaliteiten leidt tot respect en vertrouwen. Als vervolgens kwaliteiten van teamleden adequaat worden ingezet dan kan het team een meerwaarde leveren. En dat zie je terug in de resultaten. De trots neemt toe en succes wordt gevierd.

Om deze teamontwikkeling op gang te brengen, te houden en te verbeteren, is het soms zinvol een team tijdelijk te ondersteunen. Dat kan door teamcoaching of door teambuilding. En soms een combinatie van beide werkvormen.

 

Teamcoaching

 

Teambuilding