Filosofie

Door contact te maken met het hier en nu, wordt duidelijk waar het in essentie over gaat. Dit contact vraagt er om volledig open te staan voor alles wat er op een gegeven moment is.

Juist de acceptatie van dit gegeven, maakt het mogelijk om alles wat er is, te laten zijn voor wat het is. Dit kan betrekking hebben op zowel wensen, motivatie en kwaliteiten maar ook op weerstand, angst en pijn.

Door echt stil te staan (en stil te zijn), ontstaat vaak ook helderheid over wat nodig is: wat er moet veranderen. Een ervaring die vaak weerstand oproept, maar waar ook veel energie bij vrijkomt. Energie, die gepaard aan moed, nodig is om te groeien. Met mijn werk wil ik graag mensen helpen met te groeien.